Středisko kulturních služeb Svitavy

Koncertní sezóna 2011 - 2012

4.9.2011 19:00 hod. Kostel sv. Jiljí

Slavnostní koncert k Pouti ke sv. Jiljí  
Trio L' ambre
Barbora Dürr – soprán, Petr Jeníček – flétna, Hana Kratochvílová - varhany
Barbora Dürr
Při gymnaziálních studiích v Letovicích navštěvovala zpěv na ZUŠ pod vedením Aleny Fišerové. 
V roce 2004 obsadila v celostátním kole v soutěži sólových zpěváků 2.místo a nyní je absolventkou brněnské konzervatoře v sólovém zpěvu a posluchač pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Petr Jeníček
Je absolventem brněnské konzervatoře. V letech 1995-1998 působil jako flétnista v Posádkové hudbě Olomouc a příležitostně hostoval také v Moravské filharmonii Olomouc. V současné době se věnuje především komorní hře.  Je zakládajícím členem Tria cantorum ve složení flétna, klarinet a fagot, se kterým se zaměřuje na hudbu období klasicismu. Je také členem Dua latin (flétna a akordeon), které se zabývá interpretací latinsko-amerického tanga nueva. Spolupracoval na natáčení snímků pro Český rozhlas Brno. Vystupuje po celé České republice.
Hana Kratochvílová
Je výbornou interpretkou nejen barokní, ale i klasicistní, romantické a impresionistické hudby. Je duší společných koncertů spojených s výstavami obrazů, tzv. hudebně výtvarných meditací. Kromě komorní hudby se věnuje také doprovázení sborů a hudbě liturgické. Vystupuje po celé České republice.       

 

18. října 2011 19:00 hod. Ottendorferův dům
Ivan Klánský a jeho synové

Ivan Klánský - klavír
Adámek Klánský - violoncello
Daniel Klánský - basbaryton
Lukáš Klánský - klavír
Zajímavé setkání s velkou osobností znamenitého světového umělce a jeho třemi syny.
Ivan Klánský
vystudoval hru na klavír na pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové a na AMU v Praze u Františka Raucha. Je laureátem řady zahraničních soutěží: Bolzano (1967), Neapol (1968), Lipsko (1968), Barcelona (1970), Varšava (1970), Fort Worth (1973), Santander (1976).
Jako sólista i komorní hráč vystoupil na více než 4000 koncertech. V letech 1980–90 byl sólistou České filharmonie. U dánské firmy Kontrapunkt nahrál v letech 1995–2000 kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany. Od roku 1986 vystupuje jako člen Guarneri Tria Prague, s nímž nahrál řadu CD a vystoupil na předních světových festivalech. Významná je jeho činnost organizační, byl předsedou Chopinovy společnosti (od roku 1995), Chopinova festivalu v Mariánských Lázních a také předsedou Rady Kruhů přátel hudby při Nadaci Českého hudebního fondu. Pedagogickou činnost zahájil roku 1983 na pražské AMU, kde je od roku 1997 vedoucím katedry klávesových nástrojů. Od roku 1991 je profesorem Vysoké hudební školy v Luzernu. K jeho žákům patří např. Helena Suchárová-Weiser, Eliška Gazdová-Novotná, Martin Kasík, Štěpán Kos a Ivo Kahánek.


28. listopadu 19:00 hod. Ottendorferův dům
Jana Vonášková-Nováková – housle
Jitka Čechová – klavír

Jana Vonášková-Nováková je laureátkou několika mezinárodních soutěží, vítězkou řady tuzemských i mezinárodních soutěží,  vystupovala v prestižních sálech  a dále na řadě festivalů.  Všechny tyto významné koncerty absolvovala spolu se svým bratrem, klavíristou Petrem Novákem, který je jejím pravidelným klavírním partnerem. V roce 2003 se také stala laureátkou festivalu Juventus v Cambrai, Francii. Spolu s Janou Bouškovou (harfa) je zatím jediná česká držitelka tohoto významného ocenění.
Od roku 2003 je členkou Smetanova tria spolu s klavíristkou Jitkou Čechovou a violoncellistou Janem Páleníčkem. Hraje na mistrovské housle p. Petra Sedláčka, vyrobené roku 2006 v Plzni.
Jitka Čechová získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží, jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v zámoří, kde spolupracuje s významnými tělesy a vystupuje se sólovými a komorními programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly.
Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební identity. Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou vybaveností jejího sólistického zázemí. V duchu společenství Smetanova tria spolupracuje v komorním duu se svými triovými partnery (Jana Vonášková-Nováková – housle, Jan Páleníček – violoncello) a vystupuje v rámci kombinovaných programů tria také sólově.
Těžiště repertoáru Jitky Čechové představují díla českých autorů – B. Smetany, A. Dvořáka,
L. Janáčka, B. Martinů. Dílo B. Smetany bylo náplní jejích 2 koncertů v rámci světoznámého festivalu ve skotském Edinburghu. Zdeněk Lukáš jí mj. věnoval svůj 3. klavírní koncert, který premiérovala s obrovským úspěchem na turné po Německu se Symfonickým orchestrem Südwestfunku.
Jitka Čechová natočila řadu nahrávek, v současnosti realizuje pro vydavatelství Supraphon kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha Smetany (7 CD), která sbírá ocenění významných hudebních kritiků a časopisů v tuzemsku i zahraničí.


11. prosince 2011 Fabrika Svitavy
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Vystupují: spojené svitavské sbory
Doprovod: Komorní filharmonie Pardubice, dirigentka: Dana Ludvíčková


Leden 2012  19:00 hod. Fabrika Svitavy
Pražský komorní balet

Carmen pas de deux
Hudba: Pablo de Sarasate
Choreografie: Lucie Holánková
Motto choreografie „Rozdvojení osobnosti na téma Carmen“.
Stejně tak jako Pablo de Sarasate si pohrál s hlavními tématy Bizetovy Carmen a přetvořil je v trochu bizardně znějící smršť známých melodií, tak i Lucie Holánkováb se na Carmen podívala z trochu odlišného úhlu. Rozdvojila ji ve dvě jiné, ale přesto tak stejné osoby, které spolu znovu a znovu vedou tu stejnou hru. Hru, která nemá vítěze, ani poraženého.
Po zarostlém chodníčku
Choreografie: Pavel Šmok a Kateřina Dedková-Franková
Hudba: Leoš Janáček
První řada cyklu „Po zarostlém chodníčku“ končí skladbou, kterou Janáček pojmenoval „Sýček neodletěl“. Motiv sýčka, podobně silný a dramatický jako známý motiv Beethovenovy Osudové symfonie, vnucuje jevištnímu ztvárnění nepřehlédnutelný tragický akcent. Jednotlivé skladby cyklu nemají vzájemně žádnou výraznější dramaturgickou souvislost, až na to, že jde o niterné výpovědi autora.
Jablůňka
Choreografie: Lucie Holánková
Hudba: Leoš Janáček
Iva Bittová a Škampovo kvarteto si vybraly Janáčkovu sbírku Moravské lidové poezie v písních a za spolupráce Vlado Godára, který klavírní part přepsal pro smyčcové kvarteto, se pustili do realizace vlastního pojetí této sbírky. Výsledkem je zcela netradiční přístup k Janáčkově hudbě. Tento hudební projekt je bezesporu díky nezaměnitelnému projevu Ivy Bittové atraktivním pohledem na moravskou lidovou píseň a skýtá velkou inspiraci pro taneční zpracování. V choreografii Jablůňka se Lucie Holánková dotýká jedinečné lidové poezie ve spojení se současným tanečním projevem a podtrhuje jím i nezaměnitelný hudební odkaz Leoše Janáčka.
Pražský komorní balet
Tento ojedinělý český taneční soubor, jehož počátky se datují do 60. let 20. století, se vždy zaměřoval na komorní tvorbu. Jeden ze zakladatelů a dlouholetý vedoucí souboru Pavel Šmok projevoval svůj hluboký vztah k české hudbě, spolupracoval s řadou mladých a talentovaných umělců a vytvářel podmínky pro choreografické začátky mnohých z nich. Také se vždy staral o diváka. Bylo pro něj důležité, aby to, co bylo prezentováno, bylo také pochopeno. Soubor byl vždy zájezdový - „na kolečkách“, střídal domácí i zahraniční scény. To vše je výrazným odkazem, který má svůj smysl. Nová umělecká éra Pražského komorního baletu se odvíjí od roku 2007, kdy od prof. Pavla Šmoka převzala pomyslnou „štafetu“ ve vedení tohoto souboru choreografka a tanečnice Lucie Holánková


Únor 2012  19:00 hod. Fabrika Svitavy
Komorní filharmonie Pardubice

Komorní filharmonie Pardubice patří mezi špičkové české orchestry. Svým obsazením je menším symfonickým tělesem haydnovsko-mozartovského typu. Jako jediný profesionální orchestr Pardubického kraje má nezastupitelnou roli v hudebním životě tohoto regionu. V Pardubicích pořádá abonentní cykly, koncertuje v dalších městech kraje i celé republiky. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů v České republice a znají ji také posluchači v mnoha prestižních koncertních sálech v Evropě i zámoří.


28. března 2011 19:00 hod. Ottendorferův dům
Kateřina Englichová – harfa
Vilém Veverka – hoboj

Kateřina Englichová
Absolventka Curtisova institutu ve Filadelfii, vítězka Pro Musicis International Award v New Yorku. Patří k výrazným osobnostem české harfové školy. Spolupracovala s významnými umělci a soubory, ať již u nás, tak v zahraničí, několik let hrála s Filadelfským orchestrem, zúčastnila se mnoha prestižních festivalů po celém světě. Každé léto vede kurzy na festivalu Ameropa.
Věnuje se také soudobé hudbě a celá řada skladatelů pro ni napsala skladby – např. Sylvie Bodorová, Zdeněk Lukáš, Jan F. Fischer, Karel Janovický, Jindřich Feld, Luboš Sluka ad.
Podílela se již na více než 30 CD nahrávkách, na podzim 2007 dokončila nahrávku francouzské hudby první poloviny 20. století (Francaix, Jolivet, Pierné, D´Indy) s flétnistou Carlo Jansem a členy Kvarteta Martinů.
Je držitelkou prvních cen ze soutěží v USA (Pro Musicis Award, Concerto Soloists) a Itálii (TIM Int. Competition), a dalších ocenění v soutěžích (E. Herbert-Hobin Harp Competition, Vienna Music Competition, Young Artist´s International Competition Texas, Cena Českého rozhlasu) ad. Kateřina Englichová obdržela také Cenu Komorního spolku při České filharmonii za přínos v komorní hudbě.
Od podzimu 2005 je lektorkou na New York University Prague.
Vilém Veverka
Jeden z nejrespektovanějších českých hobojistů. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji  přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii (Karajan Stiftung). Dalších podnětů se mu dostalo od špičkových zahraničních hobojistů, nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003).
Jako sólista vystupuje s významnými českými i zahraničními orchestry, nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století.
Je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem PhilHarmonia Octet Prague – a New Approach Ensemble a oficiálním hráčem firmy Buffet-Crampon France. V roce 2009 mu vyšlo společně s Kateřinou Englichovou (harfa) a Ivem Kahánkem (klavír) debutové CD Risonanza, v témže roce sólová nahrávka Martinů Hobojového koncertu.

 

Duben 2012 19:00 hod. Ottendorferův dům
Ensemble Matinů

Miroslav Matějka – flétna, umělecký vedoucí
Radka Preislerová - housle
Simona Hečová – violoncello
Štěpán Kos – klavír
Ensemble Martinů je klavírní kvarteto, které nahrálo 8 CD pro renomované vydavatele, desítky snímků pro Český rozhlas, vystoupil na největších českých i světových festivalech, v České televizi.
Začátek dnes již legendárního příběhu souboru je zasazen do doby, kdy se rozhodla vdova po skladateli Bohuslavu Martinů – Charlotte, navštívit české země a převézt ostatky skladatele zpět domů, do rodné Poličky. Tehdy soubor v roce 1978 založili bratři Jan a Josef Riedlbauchové. V době komunistické éry soubor na krátkou dobu přes státní a jedinou agenturu Pragokoncert nesměl vystupovat. V roce 1993 dnešní vedoucí souboru Miroslav Matějka, někdejší absolvent Jana Riedlbaucha, na původní složení a ideu navázal. Kvarteto spolupracovalo s legendami českého herectví, jako byli Boris Rösner, Věra Galatíková či Radovan Lukavský a samozřejmě s řadou žijících předních českých herců ve svých literárně hudebních projektech stále spolupracuje.
Od počátku existence souboru v jeho repertoáru dominovala - kromě velkých mistrů hudby 18. - 20. století  - hudba českých soudobých autorů a díla velikána české hudby Bohuslava Martinů. Ensemble Martinů uvádí klavírní kvartety a klavírní tria s flétnou, ve střední Evropě definitivně etabloval a obohatil sestavu klavírního kvarteta v žánru komorní hudby, kde je místo violy flétna. Svým projevem a zvukovostí je Ensemble Martinů jedním s nejvýraznějších souborových uskupení v České republice. V tomto unikátním nástrojovém složení inspiroval řadu významných současných českých skladatelů k napsání kompozic. I to je důvod, že Ministerstvo kultury podporuje jeho vybrané koncerty s podílem soudobé české hudby uváděné v historickém kontextu s hudbou světovou. Řada dalších skladeb z repertoáru kvarteta zní v tanečních, rockových a jazzových (blues, swing) plochách a pro energii a komunikativnost těchto skladeb jsou vyhledávány mladou generací posluchačů a často uváděny v netradičních prostorách.

 

Změna programu vyhrazena
Milovníkům dobré hudby nabízíme členství v Kruhu přátel hudby.
Kromě slevy na všechny koncerty mohou členové KPH využít nabídky zájezdů na zajímavé kulturní akce. Průkazka KPH stojí 45,- Kč a prodávat se bude od 1. srpna 2011 na recepci Fabriky pondělí – pátek 7:00 – 19:00 hodin, sobota 8:00 – 12:00 hodin.
                                            

 

Poslední aktualizace: 15.09.2011

zpět

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací