Středisko kulturních služeb Svitavy

KRUH PŘÁTEL HUDBY 2014 /2015

Neděle 7. 9. 2014 v 19:00 - Kostel svatého Jiljí
Jiří Sejkora - hoboj
Karolína Janů - soprán
Pavla Salvová-Bočková – varhany

Jiří Sejkora se narodil ve Svitavách, kde také započal své hudební vzdělání. Hru na hoboj studoval u Josefa Brožka v Havlíčkově Brodě, poté na Pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho, později Jana Thuriho. V roce 2011 absolvoval Akademii múzických umění v Praze u profesorky Liběny Sequardtové. Úspěšně se zúčastnil řady soutěží. Jeho hru také ovlivnily mistrovské kurzy u profesorů Jean-Louise Capezzaliho, Jérôma Guicharda, Francoise Leleuxe, Richarda Kilmera a Christiana Wetzela. V roce 2007 vystoupil v rámci festivalu Mladá Praha v pražském Rudolfinu s Concertantní symfonií W. A. Mozarta. V roce 2011 za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru provedl Koncert pro hoboj a orchestr R. Strausse a Koncert C dur W. A. Mozarta. V roce 2013 sólově vystupoval s Komorním orchestrem Žilina. Je členem Ensemblu 18+. Často hostuje v mnoha tělesech – Kremerata Baltica, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Brněnská filharmonie, Jihočeská komorní filharmonie, Centrum nové hudby Ostrava, apod. Pro Český rozhlas natočil Fantazii pro theremin, hoboj, smyčcový kvartet a klavír B. Martinů.
Karolína Janů zakončila v roce 2013 svá studia na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze pod vedením Prof. Jany Jonášové. V letošním roce dokončila magisterské studium pod vedením Roberty Alexander na Codarts University for the Arts v Rotterdamu. V roce 2009 se zúčastnila mistrovských kurzů „Internationale Sommerakademie Prag – Wien – Budapest“ u Prof. KS Évy Marton, vzdělávala se dále
u Alexandera Olivera, Mariny Rebeky, Lynne Dawson či Gerdy van Zelm. V roce 2008
se umístila na druhém místě v „Duškově pěvecké soutěži“ Mozartovy obce v České republice. Minulý rok obdržela stipendium od Nadace Bohuslava Martinů v Praze.
V rámci své profesionální koncertní činnosti spolupracovala například s Komorní filharmonií Pardubice, Západočeským Symfonickým Orchestrem a Pražským komorním orchestrem. Věnuje se také interpretaci staré hudby ve spolupráci se soubory Barocco sempre giovane, Antiquarius Consort Praga, Vivaldi orchestra Praga či L'Arco Sonoro, stejně jako spolupráci s vokálními soubory Cappella Amsterdam či Vocaal Ensemble Coqu. Pravidelně také vystupuje na mezinárodních hudebních festivalech v České republice, jako například Mezinárodní hudební festival České doteky hudby a Dvořákův festival. Mezi její repertoár patří operní role jako Pamina (Kouzelná flétna), Mařenka (Prodaná nevěsta), Fiorilla (Il turco in Italia), Donna Anna (Don Giovanni), či Cleopatra (Giulio Cesare in Egitto), stejně jako duchovní díla Bacha, Händela, Vivaldiho a písňová tvorba Brittena, Dvořáka, Martinů, Rachmaninova či Schuberta.
Pavla Salvová - Bočková pochází ze Svitav z hudební rodiny. Na klavír a varhany začala hrát již v dětství, nejdříve pod vedením Blanky Šefrnové a svého otce Františka Bočka,
ve studiu varhan potom dále pokračovala u Ireny Chřibkové v Praze. Po dvou letech studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze se rozhodla věnovat se plně hudbě. Byla přijata v oboru hra na varhany na Royal Academy of Music v Londýně do třídy prof. Susan Landale. V rámci studijního programu využila příležitost vystoupit na koncertech v Londýně, Leicesteru, Croydonu, Cambridge, Neresheimu (Německo),
a podílela se na natáčení CD. V Londýně Pavla působila jako regenschori v Christ Church, Crouch End. Obdržela dvě první ceny v interpretačních soutěžích (Henry Richards Prize, Eric Thiman Prize). Je absolventkou magisterského programu na HAMU v Praze, kde studovala u Josefa Popelky. Působí jako varhanice a pedagožka
na Berounsku a v Praze, vystupuje sólově i v různých komorních uskupeních.
Vstupné dobrovolné

 

Středa 8. 10. 2014 v 19:00 - Ottendorferův dům 

Ave Maria a nejkrásnější spirituály

Edita Adlerová - mezzosopranistka

Tomáš Hála - Varhany

 

Ave Maria – Tour 2014 + křest stejnojmenného CD
Vystupuje sólistka – česká mezzosopranistka Edita Adlerová, sólistka Le Grand Théatre du Puy ve Francii s doprovodem a Vladimír Roubal – ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově – varhany a varhanní improvizace. Alternace: Vladimír Roubal / Tomáš Hála
Tomáš Hála – Studoval na pražské konzervatoři u Jindřicha Felda a HAMU u Jana Páleníčka a Václava Neumanna. Své první angažmá získal v Jihočeském divadle České Budějovice (1990 – 1992), od roku 1992 je dirigentem Národního divadla v Praze. Soustřeďuje se zejména na repertoár osmnáctého století. Pedagogicky působí na hudebním gymnáziu Jana Nerudy.
www.editaadlerova.com

 

Neděle 5. listopadu 2014 v 19:00 
Czech Virtuosi

Komorní orchestr Czech Virtuosi (umělecký vedoucí K. Procházka) vznikl a zahájil svou koncertní činnost v lednu 1998. Členy ansámblu jsou koncertní mistři a sólisté na dechové nástroje dvou brněnských těles – Filharmonie a Janáčkovy opery. Repertoár souboru zahrnuje díla od baroka po současnost a to nejen symfonická, ale i hudbu duchovní (kantáty a oratoria) a operní. Doménou orchestru je hudba Mozartova – jen
ve Vídni soubor provedl souborně čtyři Mozartovy opery.
Czech Virtuosi jsou každoročně zváni na významné české i zahraniční hudební festivaly (Rakousko, Francie, Belgie, Španělsko‚ Polsko, Německo, Holandsko a další).
K nejúspěšnějším patří koncerty ve slavném vídeňském Konzerthausu, Mnichově, Salzburku a koncertní turné do Japonska v roce r. 2003. V současné době jsou zváni
do Itálie, Francie, Belgie a Rigy. S tělesem hostovalo již více než 130 vynikajících instrumentalistů, operních pěvců a sborů a na tři desítky dirigentských osobností doslova z celého světa. Vzácní hosté jsou pravidelně představováni i domácímu publiku v Brně – tradicí se již staly adventní a vánoční koncerty v katedrálách, věnované hudbě barokních mistrů. Kromě profilového CD s hudbou Respighiho, Prokofjeva a Dvořáka natočili Czech Virtuosi též unikátní sérii CD pro belgickou společnost PHAEDRA, např. instrumentální koncerty belgických Mozartových současníků. Poslední nahrávkou je Pastorální mše českého skladatele, též současníka Mozartova, Fr. Maxe Knížete. Publikum i odborná kritika cení na orchestru Czech Virtuosi stylovou čistotu, barevnost, dokonalou souhru a spontánní muzikálnost.
www.czechvirtuosi.cz

 

 

Čtvrtek 15. 1. 2015 v 19:00 – Ottendorferův dům

Moravské klavírní trio a operní hosté

Novoroční turné
Moravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Brno - vedoucího skupiny II.houslí Jiřího Jahody a violoncellisty Rudolfa Mrazíka, kteří přizvali ke spolupráci pianistku Janu Ryšánkovou. Hned v následujícím roce se soubor úspěšně prezentoval na soutěži v italském Vercelli. V roce 1999 usedl k violoncellovému pultu Miroslav Zicha, profesor brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Nepřehlédnutelnou činností souboru je je též spolupráce tria s operními sólisty všech hlasových kategorií (Y. Tannenberger, J. Wallingerová, M. Králíková, R. Samek, Z. Korda a další), pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního koncertně prováděného světového operního a operetního repertoáru.
Soubor tvoří již vyzrálé umělecké osobnosti, díky čemuž dospěl k charakteristickému hudebnímu projevu - dokonalé souhře a nezaměnitelnému expresívnímu výrazu, což je vysoce hodnoceno nejen odbornou kritikou, ale setkává se i s živým ohlasem široké hudební veřejnosti. O tom svědčí opakovaná pozvání k vystupování na významných koncertních pódiích.
Jana Ryšánková – klavír; Jiří Jahoda – housle; Miroslav Zicha – violoncello
Miki Isochui - mezzosoprán (Japonsko) a baryton / v jednání/
www.novorocniturne.cz
www.moravskeklavirnitrio.cz

 

Středa 11. 2. 2015 v 19:00 – Ottendorferův dům
Wihanovo kvarteto
www.wihanquartet.co.uk


Středa 4. 3. 2015 v 19:00 – Fabrika
Pražský komorní balet

Pražský komorní balet je největší český nezávislý profesionální taneční soubor. Počátky sahají do roku 1964, kdy Luboš Ogoun, Pavel Šmok a Vladimír Vašut zakládají původní Studio Balet Praha. Na ideu Baletu Praha navazuje choreograf Pavel Šmok v roce 1975 a zakládá Pražský komorní balet. Vznik tohoto souboru znamenal velký zlom ve vývoji tehdy ještě československého baletu. Za téměř půl století úspěšné činnosti a umělecké tvorby soubor prošel cílevědomým a úspěšným vývojem, stal se významným reprezentantem tanečního umění České republiky a hlavního města Prahy v zahraničí
Současnou tvář Pražského komorního baletu reprezentuje 8 stálých a 6 externích tanečníků, kteří zvládají rozsáhlý pohybový rejstřík od technik vycházejících z klasického tance, přes techniky moderního i současného tance a technik založených na improvizaci. Tanečníci mají za sebou bohaté zkušenosti z kamenných divadel i alternativních tanečních scén v České republice nebo zahraničí. Od 1.8.2013 nově jmenovaná umělecká vedoucí Hana Polanská Turečková společně s dlouholetou sólistkou a pedagožkou Pražského komorního baletu Kateřinou Dedkovou – Frankovou navazují na tradici inovativního a progresivního souboru s českým a mezinárodním repertoárem s jasným zřetelem na uchování původní tvorby Pavla Šmoka.
www.prazskykomorní balet.cz

 

Čtvrtek 12. 3. 2015 v 19:00 – Ottendorferův dům
Lukáš Klánský

Klavírista Lukáš Klánský se narodil 22.3.1989 v Praze. Od pěti let byl žákem prof. Růženy Učňové v Hudební škole Hlavního města Prahy. Lukáš je laureátem mnoha národních
i mezinárodních soutěží (EPTA 2002, Agropolli 2003, Karl Drechsel fordepreise 2007, Beethovenův Hradec 2007, Inernational Rotary Piano Competition 2012, Darmstadt Chopin International Wettbewerb 2013). V patnácti letech debutoval ve Dvořákově síni pražského Rudolfina Mozartovým Klavírním koncertem F-dur
s Pražským Komorním orchestrem. V letech 2004 - 2010 studoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Evy Boguniové, absolvoval Klavírním koncertem f - moll F. Chopina a recitálem z děl J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina a Triem g-moll B.Smetany. V současnosti studuje na Pražské HAMU
ve třídě svého otce, prof. Ivana Klánského. Vystupuje s předními českými orchestry (Komorní Filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králove, Filharmonie Bohuslava Martinů, Český Národní Symfonický Orchestr, Barocco sempre giovane) a s dirigenty jako je Libor Pešek, Andrea Sebastian Weiser nebo Istvan Denes. Koncertuje v ČR, SR, Německu, Francii, Itálii, Belgii, Nizozemsku, Chorvatsku, Slovinsku, Polsku a Turecku. Pro svůj výjimečný talent, hudební inteligenci a ukázkovou zvukovou kultivovanost je nejen ceněným sólistou, ale také vyhledávaným komorním hráčem. Pravidelně koncertuje s laureátem Pražského jara, houslistou Janem Mráčkem, s violoncellistou Ivanem Vokáčem, ale i s renomovanými umělci jako je Václav Hudeček. Komorní repertoár Lukáše Klánského zahrnuje kromě skladeb pro klavírní trio také většinu zásadních děl houslové, violoncellové, flétnové, klarinetové a fagotové tvorby. V roce 2012 natočil s Pražákovým kvartetem Glinkův sextet pro renomovanou společnost Praga Digitals.
Přes své mládí si získává uznání profesionálů i širšího publika v České Republice i v zahraničí.
www.lukas-klansky.cz

 

Středa 8. 4. 2015 v 19:00 – Ottendorferův dům
Avonotaj

Koncert v rámci Měsíce holocaustu – Hledání hvězdy Davidovy
Avonotaj (v překladu „mé nepravosti“) je pěvecký soubor s instrumentálním doprovodem, který se zabývá interpretací tradičních židovských písní v hebrejštině a jazycích jidiš a ladino.
Svůj název si členové v roce 2001 vybrali podle první písně, kterou společně nacvičili jako původně jednorázový projekt při příležitosti adventních koncertů v Šumperku. Koncert se ale setkal s velkým ohlasem posluchačů i samotných interpretů, kteří už u židovské hudby zůstali. Většina úprav písní pochází z dílny doc. Tomáše Novotného, hudebníka a teologa, který působí na Ostravské univerzitě.
V roce 2008 soubor vydal první CD s názvem Avonotaj - mé hříchy.
www.avonotaj.cz


Úterý 22. 4. 2015 v 19:00 – Ottendorferův dům
Dominika Weiis Hošková a Jiří Hošek

Židovská hudba pro violoncello
Dominika Weiis Hošková – violoncello
Jiří Hošek – violoncello, klavír
Koncert v rámci Měsíce holocaustu – Hledání hvězdy Davidovy
Jiří Hošek je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Hru na violoncello studoval u Pravoslava Sádla na Konzervatoři v Praze (1970 - 75) a prof. Miloše Sádla na Hudební fakultě AMU, již absolvoval s vyznamenáním roku 1980. Své umění pak zdokonaloval ještě u prof. Bernarda Michelina při stáži
na pařížské konzervatoři a letní akademii v Nice (1981). Jako stipendistu Českého hudebního fondu jej vedli Alexandr Večtomov a Josef Chuchro, absolvoval i Bartókův seminář v Szombathely u prof. Lászlo Mezö. Pozoruhodně se uplatnil jako sólista
i zanícený vykladač v televizních pořadech o Antonínu Kraftovi, o Davidu Popperovi
a o Mikulášovi Kraftovi, z jejichž tvorby některé skladby i rekonstruoval a nově oživil.
Je docentem Hudební fakulty AMU v Praze, kde pedagogicky působí od roku 1994. Kritika oceňuje na Hoškově hře zvláště brilantní techniku a oduševnělý výraz.
DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ: - violoncello
Dominika Hošková (nar. 1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Po studiích na Pražské konzervatoři (prof. V. Jírovec, prof. V. Kočí) a soukromých lekcích u prof. Miloše Sádla pokračovala na Hudební fakultě AMU, kde absolvovala Magisterské studium v Praze ve třídě svého otce Doc. Jiřího Hoška (2007). Již v šestnácti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem se závažným programem. V současnosti dokončila studium v Izraeli na Jerusalem Academy of Music (prof. Zvi Plesser - violoncello, prof. Avi Abramovic - komoní hudba). a pokračuje v doktorandském studiu na HAMU v Praze. Její aktivity byly oceněny v červnu 2010 udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.
Vstupné 160,- Kč (Členové KPH: 80,- Kč)

 

Středa 13. 5. 2015 v 19:00 – Ottendorferův dům
České saxofonové kvarteto

Koncert v rámci Dvořákova festivalu
České saxofonové kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru v komorním ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi v klasické i jazzové hudbě. Za svou několikaletou existenci odehrálo stovky koncertů a představení po celé České republice. Vystupovalo, mimo jiné,
ve Smetanově síni Obecního domu, Dvořákově síni Rudolfina, Zrcadlové kapli Klementina a dalších proslulých koncertních sálech. České saxofonové kvarteto se prezentuje několika typy programů,
ve kterých v plné šíři uplatňuje žánrovou rozmanitost svého repertoáru. V obsazení soprán, alt, tenor a baryton saxofon tak představuje saxofony v hudbě klasické, jazzové, ale netradičně i ve spojení se stepem nebo zpěvem.
Kvarteto tvoří : Roman Fojtíček - Radim Kvasnica - Otakar Martinovský – Zdenko Kašpar
www.czsax.cz
Vstupné 160,- Kč (Členové KPH: 80,- Kč)

 

Středa 20. 5. 2015 v 19:00 - Fabrika
Litomyšlský symfonický orchestr


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Milovníkům dobré hudby nabízíme členství v Kruhu přátel hudby.
Členové HPH mají 50% slevu na vstupném jednotlivých koncertů.
Průkazku si můžete zakoupit v recepci Fabriky.

Poslední aktualizace: 16.07.2015

zpět

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací