Středisko kulturních služeb Svitavy

Fotografie z 34. národní soutěže a výstavy amaterské fotografie 2014

Poslední aktualizace: 25.08.2014

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2014 34. ROČNÍK

Zápis z jednání poroty

34. Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie
Svitavy 2014

                                                                                                             Svitavy  3. dubna 2014
Porota pracovala ve složení:

předseda     doc. MgA. Josef Ptáček
členové       PhDr. Věra Matějů
                  PhDr. Zuzana Školudová
                  Jana Neugebauerová
                  MVDr. Rudolf Němeček
                  Mgr. Petr Vilgus
                  Mgr. Jaroslav Šimon
                  PaedDr. Milan Báča
                  Jan Schmolling
                  Mgr. Vítězslav Krejčí

Tajemníci poroty  Milan Sedláček, Dagmar Schulzová

 

Porota hodnotila:
Celkem zaslaných 1.158  snímků  od  213 autorů a 15 kolektivů 
         kategorie    A01-2     312 snímků        78  autorů
         kategorie     B0          96 snímků          8  kolektivů 
         kategorie     A1         638 snímků        90 autorů
         kategorie     A2         111 snímků        37 autorů      
         kategorie      B            82 snímků         7  kolektivů 
         zvláštní kategorie C     15 snímků            8 autorů

 

Porota uděluje ceny v tomto pořadí:

Kategorie A 01
1. cena              Simona Kudličková       Projektor III, IV
2. cena              Soňa Stratilová             Barevná
2. cena              Denisa Ondrová            The river flows in you
3. cena              Kryštof Šenkýř             Kolona tramvají, Ulička I, II 
Čestné uznání    Zuzana Akajíková         Stín
Čestné uznání    Adéla Duchatschová     Tužky

Kategorie A 02
1. cena              Nikos Eftimiadis           Osamělost
Čestné uznání    Kristýna Mikešová        Medůza

Kategorie B 0
1. cena              SŠPOS Brno, FM3-01  Ilustrace ke knize ´Kytice´ K.J. Erbena
Čestné uznání    SŠPOS Brno, FM3-02  Zrcadlení  3,6,7,8,9,11

Kategorie A1
1. cena              Aleš Bernatík               Jugoška 1-3: Člun, Šňůry, Hladina    
2. cena              Jiří Cvrkal                     Pootevřeno, Chvála pohybu
3. cena              Zuzana Capoušková      Dvojité vé

Čestné uznání    Jiří Durdík                     Tudy ne
Čestné uznání    Aleš Bernatík                Roury  1a (Objímají se)

Kategorie A2
1. cena              Jiří Durdík                     Podzimní procházka
2. cena              Kateřína Göttlichová      Můj růžový sen
3. cena              Ondřej Kovář                 Kostkony, Leviton

Kategorie  C  „100 let od narození Tomáše Bati“
1. cena              Milada Romanová          V botách od Bati nohy jako „v nebi“
Čestné uznání    Josef Sotona                 Každý začátek je těžký
Čestné uznání    Libor Ludvíček               Čas

Kategorie B
1. cena              Fotoklub ALFA Pardubice  seriál: Jiný prostor

 

Cena senátora Mgr. Radko Martínka                         Jaroslav Mareš    Taneční hodiny pro pokročilé

Cena starosty města Svitavy Mgr. Davida Šimka        Petr Soukeník     Alej 1-3

Cena ředitele SKS města Svitavy  Mgr. Petra Mohra  Pavel Snoha        Steampunk-Wet Plate 1-5

Cena SČF - vzpomínka na prof. Ludvíka Barana         Fotoskupina Reflex Zlín   Lidé   1,3,4,5,6,7,8

Cena Foma s r.o. Hradec Králové                             František Novotný           Do nebe

Cena IMPULS Hradec Králové                                  Jarmila Kacarová            Kolekce fotografií 2-4

Cena časopisu FOTO                                              Denisa Ondrová              The river flows in you

Cena ZONER  PRESS                                            Eliška Hladíková              Lavičky   1,4,5 (a,d,e)

Cena ředitelky MMG Mgr. Blanky Čuhelové               František Stráník            Pamětnice holocaustu po 70letech

 

Zapsali:        Milan  Sedláček,   Dagmar Schulzová

                                                                                                                                                                    

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2014
34. ročník

Od roku 1996 pořádáme vždy na jaře zahájení Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie:

přijetí přihlášených fotografií, výběr odbornou porotou - na výstavu a do katalogu (či do zapomnění….), instalace výstavy, výroba katalogu, psaní pozvánek – to vše předem….
…vyhlášení výsledků, předání diplomů, cen a kytiček, vernisáž výstavy, procházka vystavenými fotografiemi s odborníky – to vše 10. května letošního roku v Ottendorferově domě zahájení s gratulacemi, posléze v Muzeu vernisáž. Na vernisáži zahraje na klavír Pavla Šefrnová. V předvečer zahájení výstavy se sejdou členové amatérských fotografických klubů z celé republiky na společném večírku ve foyeru Fabriky Svitavy.
Národní soutěž a výstava amatérské fotografie je volná otevřená soutěž, která dává šanci všem amatérským fotografům.
Opět proběhne diskuse nad vystavenými fotografiemi v městském muzeu a galerie spojena s odborným výkladem poroty. Součástí katalogu je CD s vystavenými fotografiemi.
Ve velkém sále Fabriky Svitavy proběhne výstava „Na šňůrách“ – ukázky prací jednotlivých fotoklubů.
Výstava v muzeu potrvá do 1. června.

Porota pracovala ve složení:

předseda     doc. MgA. Josef Ptáček
členové   PhDr. Věra Matějů
PhDr. Zuzana Školudová
MVDr. Rudolf Němeček
Mgr. Petr Vilgus
Mgr. Jaroslav Šimon
PaedDr. Milan Báča
Jan Schmolling
Mgr. Vítězslav Krejčí
Tajemníci poroty  Milan Sedláček, Dagmar Schulzová

Porota hodnotila: celkem zaslaných 1.158  snímků  od  213 autorů a 15 kolektivů
Petr Mohr

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.


II. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.
2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.
3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)
Kategorie A:
A01: pro autory do 21 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A02: pro autory do 21 let – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či obou těchto technologií)

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či obou těchto technologií)

Kategorie B: kolektivy
Kategorie C: Téma pro rok 2014: „100. výročí narození Tomáše Bati“ – pro jednotlivce i kolektivy

Pro rok 2015 je jednotné téma určeno pouze pro soutěž kolektivů: „Česká krajina…“

4. Autor může soutěž i postupové soutěže obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže  jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.
5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.
6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2, mimořádnou soutěžní kategorii a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.
Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.
7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.–6. nebudou do soutěže přijaty.
8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2015.
9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.
10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.


III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
V každé kategorii porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech. Dále může udělit maximálně dvě čestná uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a v doprovodném CD.
Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele SKS Svitavy,
Cena ředitelky MMG ve Svitavách,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena SAK Impuls Hradec Králové,
Cena časopisu FOTO.
Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.


IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Jmenování poroty: do 1. března 2014
Příjem fotografií: do 19. března 2014
Zasedání poroty: do 6. dubna 2014
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 10. května 2014
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 10. května až 7. června 2014
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz,
Středisko kulturních služeb Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
Svaz českých fotografů, e-mail scf@scf.cz , www.scf.cz
www.fotonarodni.cz


Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, září 2014

 

PŘIHLÁŠKA

Poslední aktualizace: 07.01.2015

zpět

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací