Středisko kulturních služeb Svitavy

ČESKÝ VIDEOSALÓN 2015

Protokol krajského kola celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ČR
Český videosalon 2015 – Pardubický a Olomoucký kraj

Kino Vesmír Svitavy, 24. dubna 2015             


Porota:  MgA. Jakub Nosek,  MgA. Linda Vorlíčková, Petr Horák  

 

Seznam postupujících filmů na CSNFT:


Kategorie - dokument

1. cena  Starý mlýn a jeho nový mlynář  Bohuslav Cihla  09:20
2. cena  Hledání ženského hlasu: Jana  Anna Košťálová  11:45
3. cena  Hledání ženského hlasu: Andrea Anna Košťálová  11:43 

Čestné uznání bez postupu     Josef Cabalka mistr kovář (16:57)      Josef Hradecký
Čestné uznání bez postupu     Přes obtíže ke hvězdám (17:04)  Oldřich Buchtele

Kategorie - reportáž

1. cena   Svátost biřmování         Milan Konečný  11:32
2. cena   Zima na Špičáku           Láďa Dvořák  03:30
3. cena  Cesty k plesu                  Karel Kubišta  10:43
   
Kategorie - hraný film

1. cena   Tajemství Zimy          Dominik Kalivoda  17:16
2. cena   Skřípající vlaky          Vojtěch Konečný  12:24
3. cena   Jen tvá                        Dominik Kalivoda  07:11
Čestné uznání s postupem    BANG! The Movie    Jiří Macháň a spol. 32:49


Kategorie – videoklip

1. cena  Jsem tu rád               Karel Kubišta  05:21
2. cena  Veronika a Tomáš    Bohuslav Cihla  03:40
3. cena  Deštné srdce Orlických hor  Karel Kubišta  01:04


Kategorie - experiment: neobsazena
Kategorie - animovaný film: neobsazena

 

Vyjádření poroty:
Celková úroveň soutěže se mírně zvýšila. Určitě hlavně v kategorii hraných filmů. Porota považuje za slabší úroveň reportáží a dokumentů.
Autoři reportáží dokážou vybrat nosná témata, ale jejich zpracování je tendenční a málo kreativní. Někdy výsledek zkazí nadužívání zoomu, prolínaček, triků a chyby v práci s kamerou. Konkrétní příklady porota probrala v diskuzi s každým autorem.
Více pozornosti by autoři měli věnovat také dramaturgii zvuku.

 

Článek videosalon.doc


Zapsala: Dagmar Schulzová, SKS Svitavy  dne 24. 4. 2015 

——————————————————————————————————————————

 

 

Program projekce krajské soutěže Pardubického a Olomouckého kraje – 62. Český videosalon 2015

 

27 soutěžních snímků od 12 autorů  (9x Dokument, 10x Reportáž, 5x Hraný, 3x Videoklip, 0 Exper, 0 Anim)
Porota:  MgA. Jakub Nosek, MgA. Linda Vorlíčková, Petr Horák
Snímky uvádí:  Denisa Marková Technicky zajišťují: Josef Halamka, Miroslav Králíček

Soutěžní bloky:


I. blok  14:05 – 15:30 cca 74´
Tři rozměry      Adolf Macek   16:35                                                    
130 let dráhy z Chocně do Litomyšle   Libor Ludvíček   09:25
Tajemství Zimy      Dominik Kalivoda  17:16
Oslavy 675. výročí založení města Moravský Beroun Petr Béza   07:41
Hledání ženského hlasu: Janina    Anna Košťálová  09:30
Narodil se Bedříšek     Oldřich Buchtele  07:01
Jsem tu rád      Karel Kubišta   05:21


II. blok  15:40 – 17:10 cca 85´
BANG! The Movie     Jiří Macháň a spol.  32:49
Deštné srdce Orlických hor    Karel Kubišta   01:04
Zpěváček 2013      Růžena Bézová   16:22
Zima na Špičáku     Láďa Dvořák   03:30
Hledání ženského hlasu: Andrea   Anna Košťálová  11:43
Pět + jedna      Dominik Kalivoda  05:29
Košt ve stodole      Josef Hradecký   09:54
Veronika a Tomáš     Bohuslav Cihla   03:40


III. blok 17:20 – 18:45 cca 82´
Rokytnice pod patronací svaté Anny, 1. díl  Karel Kubišta   25:18
Jen tvá       Dominik Kalivoda  07:11
Fleret v Moravském Berouně    Petr Béza   07:16
Olomoucká domovní znamení    Růžena Bézová   14:07
Hledání ženského hlasu: Zuzana   Anna Košťálová  10:57
Přes obtíže ke hvězdám     Oldřich Buchtele  17:04


IV. blok 18:55 – 20:15 cca 74´
Skřípající vlak      Vojtěch Konečný  12:24
Hledání ženského hlasu: Jana    Anna Košťálová  11:45
Svátost biřmování     Milan Konečný   11:32
Starý mlýn a jeho nový mlynář    Bohuslav Cihla   09:20
Cesty k plesu      Karel Kubišta   10:43
Josef Cabalka mistr kovář    Josef Hradecký   16:57
20:30 hodin Exkurze v Pivovárku na kopečku, čekání na porotu u sklenky něčeho dobrého
21:30 hodin Rozborový seminář a diskuze poroty s autory
Vyhlášení výsledků a předání ocenění

 

Místo konání: kino Vesmír

 

Výsledky

 

Porota:  MgA. Jakub Nosek,  MgA. Linda Vorlíčková, Petr Horák  

Seznam postupujících filmů na CSNFT:
Kategorie - dokument

1. cena  Starý mlýn a jeho nový mlynář  Bohuslav Cihla  09:20
2. cena  Hledání ženského hlasu: Jana  Anna Košťálová  11:45
3. cena  Hledání ženského hlasu: Andrea Anna Košťálová  11:43 

Čestné uznání bez postupu     Josef Cabalka mistr kovář (16:57)      Josef Hradecký
Čestné uznání bez postupu     Přes obtíže ke hvězdám (17:04)  Oldřich Buchtele

Kategorie - reportáž

1. cena   Svátost biřmování         Milan Konečný  11:32
2. cena      Zima na Špičáku     Láďa Dvořák  03:30
3. cena  Cesty k plesu    Karel Kubišta  10:43
   
Kategorie - hraný film

1. cena   Tajemství Zimy          Dominik Kalivoda  17:16
2. cena      Skřípající vlaky     Vojtěch Konečný  12:24
3. cena  Jen tvá     Dominik Kalivoda  07:11
Čestné uznání s postupem    BANG! The Movie    Jiří Macháň a spol. 32:49


Kategorie – videoklip

1. cena  Jsem tu rád     Karel Kubišta  05:21
2. cena  Veronika a Tomáš    Bohuslav Cihla  03:40
3. cena  Deštné srdce Orlických hor  Karel Kubišta  01:04


Kategorie - experiment: neobsazena
Kategorie - animovaný film: neobsazena

Vyjádření poroty:
Celková úroveň soutěže se mírně zvýšila. Určitě hlavně v kategorii hraných filmů. Porota považuje za slabší úroveň reportáží a dokumentů.
Autoři reportáží dokážou vybrat nosná témata, ale jejich zpracování je tendenční a málo kreativní. Někdy výsledek zkazí nadužívání zoomu, prolínaček, triků a chyby v práci s kamerou. Konkrétní příklady porota probrala v diskuzi s každým autorem.
Více pozornosti by autoři měli věnovat také dramaturgii zvuku.


Zapsala: Dagmar Schulzová, SKS Svitavy  dne 24. 4. 2015 

 

 

———————————————————————————————————

 

Milí přátelé amatérského filmu,
srdečně Vás zveme do Svitav na krajské kolo soutěže amatérského filmu
pro kraj pardubický a nově i olomoucký: 62. Český videosalon 2015
a těšíme se na setkání s Vámi i s Vaší tvorbou!

Opět se sejdeme v kině Vesmír a Klubu Tyjátr, v Purkyňově ulici č. 17, i tentokrát v pátek - 24. 4.! V příloze posíláme propozice i aktuální průvodní list k filmu, čas začátku je 14 hodin, délka projekce je závislá na počtu poslaných snímků, zpravidla končíme kolem 20 hodiny. Pokud byste potřebovali nocleh, můžeme zařídit na 1 noc ubytování.

Pošlete k nám své reportáže a dokumenty, videoklipy, animáky i experimenty a hlavně přijeďte! Pokud byste chtěli více inspirace, posílám hodnocení poroty za poslední dva roky :) 
Formáty, které jsme schopni kvalitně přehrát jsou: DVD Video , Blu-ray Disc.  Můžete poslat film i elektronicky (například přes  www.uschovna.cz) na adresu halamka.josef@email.cz .

Moc se těšíme na Vaše práce i případné dotazy.
Za Středisko kulturních služeb města Svitavy
Dagmar Schulzová
733 142 093, 461 535 220


***Dodávám upřesnění ke krajskému kolu ve Svitavách a termín uzávěrky:
KRAJSKÉ KOLO PARDUBICKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE  -  ČESKÝ VIDEOSALON 2015 s možností postupu na 62. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ NEPROFESIONÁLNÍ FILMOVÉ TVORBY v Ústí n. Orlicí -
pátek 24. dubna 2015 - Kino Vesmír SVITAVY  ve 14:00 hodin

Ekonomické zajištění krajského kola ve Svitavách
Jen jeden člen autorského týmu bude mít hrazeny cestovní náklady. Účastnický poplatek v krajském kole ve Svitavách nebude vybírán. Občerstvení je zajištěno v budově kina, jako pozornost obdrží každý autor kupon na kávu a nápoj. Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek.

Hodnocení
Pořadatelé na základě návrhu odborné poroty udělí 1. cenu v každé kategorii. Při velkém množství kvalitních snímků mohou být některé ceny rozšířeny na 2. a 3. cenu nebo čestné uznání za dílčí složky filmu. Pořadatelé si vyhrazují právo při malém počtu snímků v kategorii některou cenu neudělit. K cenám budou náležet diplomy. Každý účastník obdrží účastnický list.

KALENDÁŘ SOUTĚŽE
1)     vyhlášení krajského kola únor 2015
2)     přihlášení do soutěže a předání snímků s průvodními listy do  17. dubna 2015
3)     termín konání soutěže 24. dubna 2015
4)     vrácení nepostupujících snímků do 30. dubna  2015,
        (autor si může snímek vyzvednout osobně po soutěži)

Ke každému snímku vyplní autor Průvodní list - čitelně a kompletně a odevzdá spolu s nosičem snímku nejpozději do 17. 4. 2015. Nedodržení stanovených podmínek a technických zásad uvedených v propozicích může být důvodem nepřijetí snímku do krajské soutěže.

Soutěžní snímky zasílejte na adresu:
Středisko kulturních služeb
Dagmar Schulzová           
Wolkerova alej 92/18
568 02  Svitavy
   
Kontakty:
Dagmar Schulzová, tel.: 733 142 093, 461 535 220
dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz

ředitel SKS
Petr Mohr,  tel.: 461 535 220, 731 151 878
e-mail: petr.mohr@kultura-svitavy.cz


Propozice, Průvodní list, štítky DVD a další informace najdete na adresách:                                
www.filmdat.cz, kultura-svitavy.cz,  www.artama.cz.


Přehled dalších krajských soutěží:
Tachov                                  21. 3. 2015            Kroměříž                           10. – 11. 4. 2015
Velké Meziříčí                        11. 4. 2015            HK – Nové Město n.Met.     11. 4. 2015
Svitavy                                  24. 4. 2015            Praha                                25. 4. 2015
Zruč. Nad Sázavou                   3. – 4. 5. 2015     Ústí nad Labem                    9. 5. 2015


Republikové kolo 19.–20. června 2015, Ústí nad Orlicí

 

Propozice

Průvodní list

Poslední aktualizace: 27.05.2015

zpět

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací