Středisko kulturních služeb Svitavy

Svitavský Dýchánek 12.-13-dubna 2019

Svitavský Dýchánek

12. – 13. 4. 2019 Fabrika Svitavy, divadlo Trám

Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje
Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje - Dětská scéna
Krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim

 

Výsledky Svitavského Dýchánku 2019

Ocenění:


Souboru MajTO Žamberk za inscenaci Ach, ach to divadlo s nominací na Loutkářskou Chrudim 2019

Souboru JAMkA drumka za inscenaci No time for losers s doporučením do širšího výběru na Loutkářskou Chrudim 2019

Souboru Paramian Dramatické školičky Svitavy za inscenaci Na arše v šest s doporučením od širšího výběru na Dětskou scénu 2019.

Souboru Nové divadlo! YESSS!!!  za inscenaci Rašín na E4 s doporučením na účast v doplňkovém programu na Loutkářské Chrudimi 2019

Jitce Bobkové ze ZŠ Litomyšl za nápaditou práci se školní třidou nejmenších dětí v inscenaci Poctivec nebo bohatec

Cena ředitele Střediska kulturních služeb města Svitavy pro Barboru Fafílkovou za citlivou práci s dětmi souboru ZUŠ Dolní Újezd v inscenaci Alenka ještě není svoucná

Souboru Naopak a Ťuík za autorské zpracování povídky Umberta Ecca aTom

Souboru No name Česká Třebová za soustředěný jevištní výkon v inscenaci Polednice

Souboru Nové Divadlo! YESSS!!!  za autorskou interpretaci textu Václava Havla ve hře Rašín na E4

Všem oceněným blahopřejeme!
 

 

 

Propozice:
Účast v krajském kole
Přehlídky ve Svitavách se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, ZŠ, víceletá gymnázia, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory musí být složeny alespoň ze 3/4  ze žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vedoucí se smí se svými inscenacemi zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky.
Ředitel školy na základě vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. podporuje účast žáků i pedagogů na přehlídce.
Organizace a průběh krajské přehlídky
Přehlídka se bude konat v sále multifunkčního komunitního, vzdělávacího a kulturního centra Fabrika ve Svitavách. Je tady víceúčelový sál s veškerou divadelní technikou, skvělou akustikou a zázemím pro soubory (vybavené šatny, učebny pro semináře i možnost provizorního přespání pro soubory.
Více na www.fabrikasvitavy.eu (sekce Krajské a národní přehlídky)
Pro komorní inscenace můžeme nabídnout malý sál divadla Trám, který je 5 minut chůze od Fabriky.

Dozor nad žáky
Dozor nad žáky zajišťuje dle vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. vysílající instituce, popř. rodinný zástupce účastníka,
a to v dohodě s organizátorem přehlídky. Pedagogičtí pracovníci pověření dozorem nad žáky zabezpečují dozor
po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání přehlídky.

Hodnocení
Součástí přehlídky bude hodnocení formou diskuze o vystoupeních s vedoucími souborů pod vedením odborné poroty. Pro děti jsou připraveny doprovodné programy. Je vhodné, aby se soubory zúčastnily přehlídky po celou dobu konání.

Postup na celostátní přehlídku
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě,
že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS
do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Pokud se kvalitní a podnětná inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nemusí pořadatel doporučit k postupu žádný soubor.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim.

Přihlášky:
Soubory se hlásí do krajského kola formou přihlášek.
Řádně vyplněné přihlášky spolu s 1 kopií textu, scénáře nebo pásma zašlou vedoucí souboru do 16. 3. 2019
na adresu:
Středisko kulturních služeb - Fabrika
„Svitavský Dýchánek“
Martin Mohr
Wolkerova alej 92/ 18
568 02 Svitavy
tel.: 604 226 348
nebo mailem: martin.mohr@kultura-svitavy.cz

 

Příloha:
1. Přihláška (S názvem souboru, názvem inscenace a jmény tvůrců, počet účastníků atd.)
2. Návratka
3. Informace o souboru + anotace představení
4. Jedna kopie divadelního textu, scénáře, pásma

 

ODBORNÁ POROTA SVITAVSKÉHO DÝCHÁNKU:
Zoja Mikotová
Radek Marušák
Luděk Richter 

Poslední aktualizace: 16.04.2019

zpět

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací